REGIONÁLIS

SZOCIÁLIS

FORRÁSKÖZPONT

KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.  Címünk
+36 (94) 508 770  Tel. /Fax
rszfk kukac rszfk pont hu  E-mail
www.rszfk.hu  Web
Vállalkozó nők - innovatív kisgyermek ellátás

Vállalkozó nők - innovatív kisgyermek ellátás
HEFOP-1.3.1-06/1-2006-11-0021/2.0
A projekt időtartama: 2007. április 01-2008. március 31.
A projekt megvalósítás helyszíne: Közép- és Nyugat-dunántúli régió

Projekt célcsoportja:
Elsődleges célcsoport:

- már családi napközit, gyermekfelügyeletet, játszócsoportot működtető vállalkozó nők;
- munkaerőpiacra visszatérni szándékozó nők (GYES, GYED, munkanélküli, fiatal pályakezdő, 45 év feletti inaktív), akik gondolkodnak kisgyermek felügyelettel kapcsolatos önfoglalkoztató vállalkozás indításáról;
- munkaerőpiacon jelenlévő, de veszélyeztetett célcsoportba tartozó (alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen, hátrányos helyzetű településen élő, 45 év feletti) nők, akik szociális vállalkozásban végezhető családi napközi és szolgáltatások működtetését tervezik.

Másodlagos (közvetett) célcsoport:
- kisgyermekkel rendelkező családok (munkát vállalni akaró szülők, akik nem tudnak alapellátásként napközbeni ellátáshoz jutni azért, mert nincs vagy kevés a bölcsődei férőhely, nincs családi napközi, nincsen időszakos, házi gyermekfelügyelet, játszócsoport);
a nem hagyományos munkarendben dolgozó szülők (folyamatos műszak, több műszak, részmunkaidő, távmunka, idénymunka, vállalkozó családok);
- iskolarendszerű vagy felnőttképzésben, tanfolyamon résztvevő kisgyermekes szülők;
- fogyatékos gyermeket nevelő, gondozó családok;
- egészségügyi vagy szociális okok miatt a gyermek napközbeni ellátásához segítséget igénylő szülők;
- települési önkormányzatok;
- munkáltatók.

I. Projektmenedzsmenti tevékenység

1.1. Projektmenedzsment működtetése
- a projekt végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek koordinálása, irányítása.

1.2. Programindító konzorciumi partnertalálkozó:

1. 3. Programismertető tanácskozás:

1. 4. Szakmai tanácskozás:
- rendszeres szakmai találkozók biztosítása a megvalósítók és a tágabb szakmai kör részére a feladatok értékelésére, és a továbblépés lehetőségeinek számbavételére.

1. 5. Disszemináció
- folyamatos tájékoztatás a projekt megvalósulásának folyamatairól, eredményeiről.

I. 6. Workshopok
- az elvégzett feladatok ismertetése, a konzorciumi partnerek együttműködésében felmerült problémák megoldási alternatívájának számbavétele, a további közös feladatok meghatározása.

I.7. Szakmai záró-konferencia:
- a projekt módszereinek, eredményeinek bemutatása.

II. A célcsoporttal kapcsolatos tevékenységek

II.1. A célcsoport tájékoztatása:

II.2. A célcsoport toborzása- strukturált információnyújtás:
- a célcsoport részére strukturált információ nyújtása. (jelentkezés helyszínétől függően arányos csoportbontásban)

Tevékenység:

Tartalom:

1. alkalom: szociális vállalkozások és azok támogatási konstrukciója (2 régióból 100 fő)

2. alkalom: vállalkozás-fejlesztés, pénzügyi forráslehetőségek (2 régióból 100 fő)Módszer:

- előadás és konzultáció biztosítása

Az érdeklődők szándéknyilatkozatot írnak alá a képzésbe való bekapcsolódásról.II.3. A képzésre jelentkezők kiválasztása

A jelentkezők kiválasztásának szempontjai:

III. A célcsoport (70 fő) részére biztosított tanácsadás

IV. A célcsoport képzése

IV.I. Szakmai team működtetése (5 fő)

IV.2. A célcsoport modulszerű képzése

Tartalom:
- családi napközi működtetéséhez jogszabály szerinti szakmai képzés (32 óra+ 8 óra szakmai résszel kiegészítve) és vizsga
- tárgyalástechnikai ismeretek (4 óra)
- vállalkozási ismeretek (40 óra)
- környezeti fenntarthatóság (3 óra)
- motiváló látogatás (tanulmányút: Székesfehérvári Csemete Alapítvány által működtetett Családi Napközi és a szolgáltatások - Manóta, Leendő Ovisok Klubja, Mesekuckó, kreatív gimnasztika - megtekintése, 1 nap) 2. modul: (Vállalkozást megerősítő képzés azok számára, akik már működtetnek szociális vállalkozást)

Tartalom:
- szakmai ismeretek (8 óra),
- tárgyalástechnikai ismeretek (4 óra),
- vállalkozási ismeretek (20 óra)
- környezeti fenntarthatóság (3óra)
- tapasztalatcsere (szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézménynél működő szolgáltatások megismerése, jó gyakorlatok - babamuzsika, németes játékok, sószoba – átvétele vagy a Székesfehérvári Csemete Alapítvány által szervezett nyári táborok tanulmányozása, 1 nap)

V. Egyéb és kiegészítő komponensi szolgáltatások

Cél:
- a célcsoport projektben maradásának segítése

Tevékenység:
- szupervízió biztosítása a képzés kezdetétől a projekt végéig (vállalkozók részére csoportos szupervízió tartása 8 fő részére a projekt időtartama alatt 2 alkalomx4 óra; szociális vállalkozást indítani szándékozó nők - 22 fő - részére két csoportban szupervízió biztosítása, a projekt időtartama alatt 2alkalomx4 óra)
- gyermekfelügyelet: a konzorciumi partnerek által biztosított

Konzorciumi partner:
Székesfehérvári Csemete Alapítvány (link)
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény (link)

Egyéb partner:
Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (link)
Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (link)

Projektmenedzser:
Magyar Mariann

Regionális Szociális Forrásközpont Kht.
Szombathely
11-es huszár út 116.
Tel: 94-508-770
E-mail: mariann.magyar@rszfk.hu
 
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás-fejlesztés Operatív programja keretében valósul meg.

  Kérdése van? Írjon nekünk!  Nyomtatás Betűméret csökkentése Betűméret növelése