REGIONÁLIS

SZOCIÁLIS

FORRÁSKÖZPONT

KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.  Címünk
+36 (94) 508 770  Tel. /Fax
rszfk@rszfk.hu  E-mail
www.rszfk.hu  Web
„Ügyfél útja”- Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012- 0032

 „Ügyfél útja”- Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására

A program megvalósításának időszaka:

2013. szeptember 01 - 2015. február 28.

Projekt teljes költségvetése:

 • 30.726.309.-Ft

A projekt megvalósítói:

Főpályázó: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciális partnerek:

 • Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi

A projekt közvetlen célja:

Az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolási modelljének kidolgozása, az új modell kipróbálása, a tapasztalatok visszacsatolása.

A projekt hosszú távú célja:

A Szombathelyen működő szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, működési hatékonyságának javítása, az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolásának kialakításával, amely az ügyfelek problémáinak komplex megoldását segíti.

A projekt célcsoportja

Közvetlen célcsoport: Szombathelyen a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek és az itt dolgozó szakemberek.

Közvetett célcsoport: Szombathelyen szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat igénybevevő ügyfelek és hozzátartozóik, s ezen belül is a speciális életviteli nehézségekkel bíró személyek/családok, az idősek, a demens betegek, a fogyatékos emberek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a nagycsaládosok.

A projekt tevékenységei:

 • Projekt előkészítés - szakmai koncepció elkészítése
 • A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység- projektirányító testület, vezetői team, projekt operatív csoport működtetése
 • Szakmai munkacsoport tagjainak felkészítő tréningje- Kooperatív, projektalapú gondolkodás 2013. október 28-30. valósult meg.  A tréninget a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., akkreditált felnőttképző intézmény biztosította, résztvevői a szakmai munkacsoport tagjai voltak.

  A tréning célja a projekt céljának és lényegi elemeinek megismertetése volt, valamint a tréningen résztvevőket képessé tenni, az együttműködésre alapozott, közös munkára, továbbá kommunikációs- és együttműködési készség fejlesztése, a változásokra való érzékenyítés.

 • Szakmai munkacsoport találkozók

  A szakmai munkacsoport a város különböző szociális és egészségügyi szolgáltatásokban dolgozó 23 szociális szakemberből tevődött össze.

  Feladataik:

 • a vezetői team javaslatára a szolgáltatások szervezése, a szakmai protokollok, dokumentáció kidolgozásában való részvétel,
 • az adaptációs folyamatban való részvétel, vélemények megfogalmazása, visszacsatolása,
 • A csoport 23 alkalommal találkozott a projekt időtartama alatt. A találkozókra a különböző szociális intézményekben került sor, azzal a céllal, hogy az ott folyó szakmai munkát közelebbről is megismerjék. A csoport munkáját a projekt időtartam alatt a vezető szakértő irányította, segítette.

 • a szakmai munkacsoport tagjaiból kialakított – 13 fő szakmai kontroll team „tesztelte” az elkészült, dokumentumokat, eljárásrendeket. A gyakorlatban is kipróbálja, véleményezi annak gyakorlatba történő átültethetőségét. A szakmai kontroll team az észrevételeit a vezetői team felé továbbította a vezető szakértőn keresztül.
 • A vezetői team a konzorciumot alkotó szervezetek vezetői, és egyéb szociális és egészségügyi intézmények vezetőiből, valamint az önkormányzat képviselőiből álló, 9 fős csoport.

  Feladatok:

 • A szolgáltatás koordinációs tevékenység, szervezetmenedzsment egységes rendszerének kialakítása, szolgáltatások közötti eljárási út irányítása.
 • A vezető szakértő munkájának irányítása.
 • Az intézményi eljárásrendek felülvizsgálatát végző szakemberek munkájának koordinálása, ellenőrzése.
 • A team munkáját a vezetői team irányító szervezte, a csoport a vezető szakértőn keresztül jutatta el javaslatait, kéréseit a szakmai munkacsoport felé.

  A csoport munkája folyamatos volt, a szakmai munkacsoporttal párhuzamosan dolgozott együtt a team.

 • Az eljárásrendi módosításokat végző szakmai team és szakmai kontroll csoport irányítása, koordinálása.
 • A szolgáltató intézmények, szolgáltatások szervezetfejlesztése; tréningek szervezése, lebonyolítása; szervezetfejlesztéshez kapcsolódó szakértői támogatás igénybevétele
 • A szakmai munkacsoport tagjainak felkészítő tréningje
 • Szakmai munkacsoport tagjainak felkészítő tréningje- Kooperatív, projektalapú gondolkodás 2013. október 28-30. valósult meg.  A tréninget a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., akkreditált felnőttképző intézmény biztosította, résztvevői a szakmai munkacsoport tagjai voltak.

  A tréning célja a projekt céljának és lényegi elemeinek megismertetése volt, valamint a tréningen résztvevőket képessé tenni, az együttműködésre alapozott, közös munkára, továbbá kommunikációs- és együttműködési készség fejlesztése, a változásokra való érzékenyítés.

 • Szolgáltatásokban dolgozók felkészítő tréningje
 • Szolgáltatásokban dolgozók felkészítő tréningje - Kommunikációs tréning

  3 csoportban, összesen 60 fő részvételével valósult meg a tréning 2014 júniusában.

  A program résztvevői a különböző alapszolgáltatásokban dolgozó szociális szakemberek voltak. A tréning célja a változásokra való érzékenyítés; élet közeli gyakorlatokon keresztül az együttműködés tartalmának és előnyeinek megismerése; a személyközi kommunikáció technikáinak finomításával az együttműködés hatékonyságának növelése; az új eljárásrendhez kapcsolódó ismeretek átadása volt.

  A tréninget a DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft., akkreditált felnőttképző intézmény biztosította. 

 • Szervezetfejlesztés

„Esetgazdai” szerephez kapcsolódó szervezetfejlesztés

Az „Esetgazdai szerephez kapcsolódó” szervezetfejlesztés 2014.06.03-05. között valósult meg a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ közép és felső vezetői számára.

A programon 17 fő vett részt.

A rendezvény célja volt felkészíteni az esetgazdai szereppel járó feladatok ellátására, valamint a rendszerszerű működtetésre felkészíteni a szakembereket. A szolgáltatást a DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft., akkreditált felnőttképző intézmény nyújtotta. 

„Rendszerműködtetői - hatósági” szerephez kapcsolódó szervezetfejlesztés

2014. december 15-17. között valósult meg a „Rendszerműködtetői-hatósági szerephez kapcsolódó” szervezetfejlesztés csoportos formában 21 fő a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Egészségügyi és Közszolgálati Osztályának különböző irodáin dolgozó szakemberek számára.

A szervezetfejlesztés azzal a céllal valósult meg, hogy a résztvevők a kialakított és kipróbált rendszert döntéshozói és irányítói szinten is ismerjék, alkalmazzák, megerősítsék, a működés rendjét betartassák. 

Konzultáció, tanácsadás

 • Szükségletdiagnosztikai eljárások és dokumentációs rendszer kialakítása
 • Lakossági tájékoztatás, érdekérvényesítés támogatása, hozzátartozók felkészítése
 • Módszertani eszköztár és ajánlások készítése
 • Szolgáltatás koordinációs tevékenység
 • A szolgáltatások eredményességi mutatóinak folyamatos monitorozása, elemzése
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
 • Konzultációs kerekasztal találkozó

  A vezetői team a szakértő és a szakmai kontroll team bevonásával szakmai konzultációs kerekasztal módszerrel valósult meg az új szolgáltatásszervezési modell finomhangolása, illetve az  adaptációs szakaszban összegyűjtött módosítási javaslatok beépítése. A két napos találkozóra 2015. január 29-30-án került sor.

A program tevékenységei 3 szakaszra bonthatók:

 • Modell kidolgozásának szakasza

     A meglévő, hatályos intézményi és szolgálati eljárásrendek, együttműködési megállapodások, szakmai dokumentációk, hatáskörök és      kommunikációs rendszerek felülvizsgálata:

 • Adaptáció szakasza

A vezetői team és a szakmai munkacsoport által kidolgozott modell kipróbálása.

 • Véglegesítés szakasza

A vezetői team a szakértő és a szakmai kontroll team bevonásával szakmai konzultációs kerekasztal módszerrel az összegyűjtött módosítási javaslatok beépítése, az új szolgáltatásszervezési modell finomhangolása.

A projekt elért eredményei:

 • Az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolási modelljének kidolgozása, kipróbálása, adaptálása valósult meg.
 • 4650 fő ügyfelek vette igénybe a szolgáltatásokat.
 • Szervezetfejlesztésben 113 fő szakember részesült.
 • A szolgáltatások hatékonyságának vizsgálata - ügyfél-elégedettségi vizsgálat 300 fő esetében valósult meg.
 • 2 db szakmai tréning került megrendezésre:

Szakmai munkacsoport tagjainak felkészítő tréningje -23 fő résztvevő

Szolgáltatásokban dolgozók felkészítő tréningje – 60 fő résztvevő

 • Egységes szükségletdiagnosztikai eljárások és dokumentációs rendszer került kialakításra a szolgáltatásokban. Létrehozott dokumentumok: Anamnézis adatlap, Jelzőlap, Szükséglettérkép interjú, Szükséglettérkép
 • A Szombathely Megyei Jogú Város területén szociális és egészségügyi alapellátás szereplői között 12 db új együttműködési megállapodás került megkötésre, lépett életbe.
 • A modell bemutatásáról Módszertani kiadvány készült el.

A megvalósuló projekt eredményeképpen:

 • a szociális szolgáltatások hatékonysága növekedett,
 • hatékonyabb szolgáltatás koordináció alakult ki,
 • a szociális szolgáltatások rendszere egyéb segítő szolgáltatásokkal egészült ki.

Zárókonferencia

A projekt által elért eredmények bemutatása a zárórendezényen valósult meg. 2015. február 18-án.

 

PDF dokumentum  Zárókonferencia Meghívó 2015.02.19.
PDF dokumentum  Ajánlattételi felhívás D-tábla elkészítéséhez
PDF dokumentum  Ajánlattételi felhívás- Módszertani kézikönyv elkészítéséhez
PDF dokumentum  Ajánlattételi felhívás- Zárókonferencia rendezvényszervezésére
PDF dokumentum  Ajánlattételi felhívás- szolgáltatásban dolgozók tréning
PDF dokumentum  Ajánlattételi felhívás- szervezetfejlesztés csoportos
PDF dokumentum  Ajánlattételi felhívás- tréningek rendezvényszervezése
PDF dokumentum  Ajánlattételi felhívás- tréning biztosítására
PDF dokumentum  Ajánlattételi felhívás- C típusú tábla elkészítésére
PDF dokumentum  Ajánlattételi felhívás- szervezetfejlesztő tanácsadó
PDF dokumentum  Ajánlattételi felhívás- szórólap elkészítésére
PDF dokumentum  Ajánlattételi felhívás- plakát elkészítésére
PDF dokumentum  Ajánlattételi felhívás- Sajtótájékoztató tartására
PDF dokumentum  Ajánlattételi felhívás
  Kérdése van? Írjon nekünk!  Nyomtatás Betűméret csökkentése Betűméret növelése