REGIONÁLIS

SZOCIÁLIS

FORRÁSKÖZPONT

KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.  Címünk
+36 (94) 508 770  Tel. /Fax
rszfk kukac rszfk pont hu  E-mail
www.rszfk.hu  Web
Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttműködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanár képzés fejlesztése
TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0012

TÁMOGATÓ:

 • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság

PROJEKT CÉLJA:
A projekt hosszútávú célja:

 • Az ágazati érdekek tervezés szintjén való megjelenítése, továbbá a hatékony, probléma specifikus szolgáltatástervezés, valamint a település sajátosságaihoz igazodó és hosszútávon fenntartható intézményi háttér, szolgáltatás kialakítása és a források hatékony felhasználása, allokálása érdekében korszerű képzési stratégia kialakítása Szombathelyi kistérségben.

Közvetlen célok:

 • A szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttműködések kialakítása, tudástranszfer erősítése, a képzőhelyek és az önkormányzatok, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények együttműködésével a szolgáltatásfejlesztési tervek kimunkálása, értékelése, a terepgyakorlat és a tereptanárképzés rendszerének és módszereinek fejlesztése.
 • A szolgáltatásfejlesztési tervek megvalósításához kapcsolódó képzési igények kielégítése, a fejlesztéshez kapcsolódó tudások megerősítése, bővítése, továbbá a tervezést megalapozó terepgyakorlati rendszer és a tereptanárképzés fejlesztése.

CÉLCSOPORT:
A projekt közvetlen célcsoportja:

 • Szombathely és kistérsége területén szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó intézmények vezetői (interdiszciplináris team tagjai)
 • a hatékony szolgáltatástervezés érdekében indított képzésekben résztvevő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokban dolgozó szakemberek
 • Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, mint felsőoktatási intézmény szakemberei
 • a tereptanár képzésben résztvevő szakemberek

A projekt közvetett célcsoportja:

 • a települési önkormányzatok képviselői
 • a szociális felsőoktatásban résztvevő hallgatók
 • Szombathely és kistérsége területén szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokban dolgozó szakemberek
 • Szombathely és kistérsége területén szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek.

MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE:

 

 • Szombathely és kistérsége

 

MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:

 • 2010. június 1. – 2012. május 31.


TARTALMA:

 1. Szombathely és kistérsége humánerőforrás-fejlesztési, képzési stratégiájának kialakítása. Szombathely és kistérsége területén szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó intézmények vezetői interdiszciplináris teamet hoztak létre már a projekt előkészítő időszakában, és a teamet a projekt teljes időtartamában működtetik, hogy a kistérségben olyan szolgáltatástervezési koncepció készüljön el, amely valós igényekre és szükségletekre válaszol.
 2. A hatékony szolgáltatástervezés érdekében képzések szervezése. Az előzetes szükségletfelmérés és a fókuszcsoportos beszélgetés eredményeire alapozva határoztuk meg a projekt keretében megvalósítandó képzéseket és a képzésekben résztvevők körét.
 3. Terepgyakorlati rendszer fejlesztése. PTE ETK, mint szociális felsőoktatási intézmény szakemberei áttekintették a terepgyakorlatok jelenlegi rendjét és módszerét és meghatározták a fejlesztendő területeket.

A PROJEKTBEN VÁRT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEK:

 

 • Szerződéskötésre kerül sor a kistérség, a felsőoktatási, az akkreditált felnőttképző intézmények között, a fejlesztési célok megvalósítása érdekében.
 • Elkészül a szolgáltatásfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó képzési terv.
 • A program keretében megvalósul 4 képzés és legalább 50 ember eredményesen befejezi azt.
 • A felsőoktatási szervezet és a terepintézmények között 6 együttműködési szerződés megkötésére kerül sor.
 • A terepképzésbe min. 12 intézményi egység kerül bevonásra.
 • Legalább 30 fő szakember bevonásra kerül a tereptanári képzésben.
 • 20 fő tereptanárként alkalmazásra kerül.
 • 70 fő hallgató részt vesz a terepképzésben.
 • Elkészül 1 db módszertani kézikönyv továbbá a terepképzés- és gyakorlat adminisztrációs rendszere.
 • Elkészül a tereptanárképzés tematikája és módszertana.
 • 1 területen a szolgáltatók szervezetfejlesztése megtörténik.

 

 

  Kérdése van? Írjon nekünk!  Nyomtatás Betűméret csökkentése Betűméret növelése