REGIONÁLIS

SZOCIÁLIS

FORRÁSKÖZPONT

KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.  Címünk
+36 (94) 508 770  Tel. /Fax
rszfk kukac rszfk pont hu  E-mail
www.rszfk.hu  Web
Nyugat-dunántúli régióban „Támogató Centrum” működtetése
TÁMOP-5.4.4-09/2-B-2009-0001
PROJEKT CÉLJA:
A projekt hosszútávú célja:
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, valamint szakmai támogató szolgáltatások és a gyakorlati munka igényeinek összehangolása.

Közvetlen célok:
 • A Nyugat-dunántúli Régióban „Szakmai támogató, segítő szolgáltatásokat nyújtó hálózat” létrehozása, amely elősegíti a szociális szolgáltatásokban dolgozók személyiségfejlesztését, kompetenciáik megerősítését, szakmai tudásuk fejlesztését, kiégésük megelőzését.
 • Az ellátást biztosító és a szektorközi területen dolgozó intézményekkel és szervezetekkel a kapcsolattartás folyamatossá tétele, a kommunikáció minden formájának használata az együttműködés fenntartására.
 • A Nyugat-dunántúli Régióban „Támogató centrum” létrehozása és működtetése (Diszpécser szolgálat közreműködésével),
 • Speciális tudású szakemberek adatbázisának létrehozása,
 • Együttműködés a régióban tevékenykedő módszertanokkal.
CÉLCSOPORT:
A célcsoport meghatározására a projekttervezés során többfajta módszert használtunk. Először elemeztük a szolgáltatásokat, megnéztük, hogy milyen típusú ellátásokra van igény a régióban, s ehhez milyen szakmai létszám tartozik.
 • A szakemberek arányát részben számított, részben pedig az igénybevevőkhöz arányosítással nyert számítás szerint végeztük. Így meghatározásra került, hogy az egyes ellátotti csoportokhoz mekkora létszám a tartozik. A programmal - a régióban dolgozó szakemberek közül meg kívánjunk szólítani a foglalkoztatottak 40%-át 2920 fő bevonásra kerül 12%, 876 fő. A bevonás során figyelembe kívánjuk venni a Szükségletfelmérésben jelzett létszámarányokat.
 • a szupervízióba és a konzultációba bevonni kívánunk: 23%-ot (200 fő) gyermekjólét, gyermekvédelem területéről, 16%-ot (140 fő), 61%-ot (536 fő) a szociális szolgáltatások területéről)
A tréningszerű csoportmunkát (48 db) az alábbiak szerint bontottuk meg:
 • 30 db a szociális terület – (18 bentlakásos, 12 alap, nappali ellátás),
 • 12 db gyermekjóléti, gyermekvédelmi terület.
 • 6 db a szociális és gyermekvédelmi igazgatás területére.
Számoltunk azzal is, hogy a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet által előírt továbbképzési kötelezettség 5 évenként érinti az ágazatban dolgozókat, így a tervezett szolgáltatást ebbe a körbe akkreditált tematikákkal segítjük.

MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE:
Nyugat-dunántúli Régió

MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:
2010. június 1. – 2012. május 31.

TARTALMA:
1. Érdekek és szükségletek felmérése intézményi szolgáltatási szinten – részletes szükségelt és igényfelmérés elkészítése
2. Szakmai támogató szolgáltatási stratégia kidolgozása – az előzetes terv véglegesítése
3. A régióban a különböző szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokban megjelenő gyakorlatok, módszerek, eszközök összegyűjtése és feldolgozása
A projekt során két egymásra épülő technikával gyűjtjük össze és dolgozzuk fel a jó gyakorlatokat és az innovatív kezdeményezéseket, módszereket, eszközöket:
 • kérdőíves adatfelvétellel,
 • pályázat kiírásával.

4. Szakmai támogató, segítő szolgáltatásokat nyújtó hálózat kiépítése, eljárásrendjének kialakítása, működtetése, fenntartása.
5. Szakmai ellenőrzések tapasztalatainak beépítése a szolgáltatás fejlesztésbe szemináriumokba, tréningekbe.
A problémakatalógus létrehozásaA katalógusban megfogalmazott problémák elemzése után szakmai szemináriumok, tréningek szervezése.
6. A szakmai támogatást nyújtó szakemberek felkészítése
A szociális szakmai ismeret szintjére épülő képzés. (3 dbx8 órás modul)

 • önismereti
 • kommunikáció
 • kognitív ismeretek

7. Szakmai támogató szolgáltatásokat nyújtó szakemberek adatbázisának összeállítása - pályáztatással
8. A szakmai támogató, segítő szolgáltatásokat nyújtó hálózat működtetése
    Programismertető tanácskozásokat szervezünk, plakátot, szórólapot, tájékoztató anyag, „zöld száma” mikroweblap fórumot
9. Diszpécser szolgálat működtetése

 • A célcsoport egyéni problémáit a Diszpécser szolgálat fogadja, amely a régió három megyéjében működik.
Diszpécser feladata:
 • probléma közvetítő funkció
 • információ-szolgáltató funkció,
 • adminisztrációs feladat,
 • hálózati együttműködés.
Napi 9 órában (megyénként 3-3-3 óra) működik és a régió egész területéről egy ingyenesen hívható számon elérhető (3 helyszín közötti átkapcsolás technikai jellegű, a hívó számára lényegtelen, hogy melyik helyszínt hívja).
10. Konzultáció biztosítása személyesen illetve informatikai rendszeren keresztül
11. Szakmai támogató szolgáltatásokat biztosítunk egyéni és csoportos formában:
 • coaching,
 • szupervízió,
 • tréningek,
 • műhely,
 • esetkonferencia

12. Szakmai szervezetek érdekképviseleti tevékenységének a támogatása az érdekképviseletet ellátó szakemberek felkészítésével, szervezetfejlesztéssel, tanácsadással.
13. Menedzsment tevékenységek biztosítása
14. Tájékoztatással és a kötelező nyilvánossággal kötelező tevékenységek
15. A projekt megvalósítását szolgáló tárgyi feltételek biztosítása, eszközbeszerzések
16. Előzetes szükségletfelmérést elkészítettük

A PROJEKTBEN VÁRT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEK:

 • 1 db „Támogató centrum”
 • 1 db szakmai támogató szolgáltatásra felkészítő tréning;
 • 1 db regionális adatbázisa;
 • kidolgozásra kerül a szolgáltatás- támogatási igénygyűjtés módszertana;
 • elkészül a szolgáltatástámogatás közvetítésének módszertana;
A program az ellátásokban dolgozó szakemberek egyéni szakmai problémáira kíván válaszokat adni, a szükségletfelmérésben jelzett létszámarányok figyelembe vételével:
 • 2000 óra szupervízió, 2000 óra konzultáció (61% szociális - 24% alap- 37% bentlakást nyújtó; 23% gyermekjóléti, gyermekvédelmi; 16% szociális és gyámügyi igazgatás);
 • 18 db műhely
 • 18 db esetkonferencia;
 • 12 db tematika elkészítése;
 • havi 60 óra tréning (48 db/30 órás – 18 bentlakásos, 12 alap és nappali ellátás, 12 gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 6 igazgatás);
 • 10 db akkreditált tematika
A programmal - a régióban dolgozó szakemberek közül a - megszólított szakemberek aránya 40%, a szolgáltatást igénybe vevő szakemberek 12%.

 

 

  Kérdése van? Írjon nekünk!  Nyomtatás Betűméret csökkentése Betűméret növelése