REGIONÁLIS

SZOCIÁLIS

FORRÁSKÖZPONT

KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.  Címünk
+36 (94) 508 770  Tel. /Fax
rszfk kukac rszfk pont hu  E-mail
www.rszfk.hu  Web
Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat -Munkaasszisztensi Szolgálat

A projekt megvalósításának helyszínei:

 • Vas megye: Körmend, Szentgotthárd, Vasvár, Szombathely, Sárvár, Celldömölk, Kőszeg

A projekt általános, átfogó célja:

 • a fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek társadalmi re-integrációjának segítése Vas megyében

A projekt konkrét célja:

 • a fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának segítése az elsődleges, illetve a másodlagos munkaerőpiacon;
 • a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek az elsődleges munkaerőpiacon tartósan munkavállalókká váljanak, és az adott munkahely megfeleljen a megváltozott képességeinek és szükségleteinek, valamint 100%-os munkaerőként foglalkoztassák őket.

A szolgáltatás célkitűzései a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. által működtetett Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálatban dolgozó munkaasszisztensek segítségével valósulnak meg.
A munkaasszisztensek speciális eszközökkel és módszerekkel, egyéni segítségnyújtással, információadással segítik a megváltozott munkaképességű, fogyatékos embereket.

Közvetlen célcsoport:

 • Vas megye területén élő fogyatékos, megváltozott munkaképességű, munkanélküli emberek
 • Munkáltatók

Közvetett célcsoport:

 • a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek családtagjai

Fő tevékenységek:

 • Tájékoztatók tartása
 • Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat működtetése
  • Az ügyfél foglalkoztatását, képzésbe való bekapcsolódását segítő tevékenységek: az egyén élethelyzetének részletes feltárás, munkavállalást akadályozó tényezők feltárása, egyéni karrierterv véglegesítése, információk írásos összegezése, aktív közreműködés az álláskeresésben, segítségadás a képzésbe bekapcsolódáshoz
  • A munkáltatók és a képzők kiválasztása, felkészítése az ügyfelek fogadására, folyamatos kapcsolattartás: a munkáltatókról és a képzőkről információszerzés, a munkáltatókkal és a képzőkkel való kapcsolatfelvétel
 • Utógondozás

Kiegészítő tevékenységek az elhelyezkedés érdekében:

 • a nem regisztrált megváltozott munkaképességű, fogyatékos személy munkanélküliként történő regisztrálása, és a rehabilitációs programba való bevonása;
 • regisztrált munkanélküliek esetében aktív álláskeresés segítése;
 • közvetítéssel történő elhelyezkedés védett vagy normál munkahelyen,
 • információnyújtás a Humán Szakszolgálat tevékenységéről és a tanácsadásokon való részvétel előkészítése;
 • információnyújtás a munkaerő-piaci képzésekről, az ügyfél megfelelő munkaerő-piaci képzésbe történő irányítása.

A szolgáltatás részletes bemutatása:

I. Tájékoztatók tartása:

 • a fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkanélküli emberek széles körű tájékoztatása a szolgáltatásról.

II. A munkaasszisztensi tevékenység két részre osztható:

 • Ügyféllel való kapcsolattartás              
 • Munkáltatóval való kapcsolattartás

a). Az ügyféllel való kapcsolattartás:

 • Az egyén élethelyzetének részletes feltárása: mélyinterjú segítségével azon problémák (család, lakhatás, közlekedés, jövedelem, iskolai végzettség, eddigi munkahelyek) felderítése, amelyek nagymértékben befolyásolják az ügyfél elhelyezkedési esélyeit.
 • A nem regisztrált megváltozott munkaképességű, fogyatékos személy munkanélküliként történő regisztrálása az illetékes munkaügyi kirendeltségen, és a rehabilitációs programban való bevonása.
 • Munkavállalást akadályozó tényezők feltárása: irányított beszélgetéssel olyan mentális, egészségügyi problémák megismerése, amely a munkahelyszerzést és a képzésbe való bekapcsolódást alapvetően meghatározzák. Az ügyfél számára nyilvánvalóvá kell válnia, hogy ezek a tényezők milyen szerepet játszanak a munkavállalásban, és milyen módon oldható meg az adott probléma. A beszélgetés során felszínre került problémák megoldásához a munkaasszisztens külső segítséget is igénybe vehet.
 • Egyéni karrierterv véglegesítése, információk írásos összegezése: az ügyfél képességeinek, készségeinek, szociális helyzetének, egészségügyi állapotának, iskolai végzettségének, munkatapasztalatának megismerése után megtörténik az egyéni karrierterv véglegesítése.
 • Aktív közreműködés az álláskeresésben: a karriertervben megfogalmazottak alapján kerül sor az ügyfél számára megfelelő munkahely feltárására a munkaasszisztens közreműködésével, az ügyfél aktív részvételével. Az ügyfél felkészítése a munkáltatói bemutatkozó beszélgetésre (megjelenés, kommunikáció, várható kérdések stb.).
 • A munkáltatóval való megegyezés után a munkaasszisztens szükség esetén segít: az életszervezési problémák megoldásában, az időbeosztás megszervezésében, öltözködésre vonatkozó tanácsokkal, az utazás szervezésében.
 • Segítségadás a képzésbe bekapcsolódáshoz: a karriertervben megfogalmazottak alapján, szükség esetén kerül sor az ügyfél számára megfelelő képzés kiválasztására. Kapcsolatfelvétel a képző intézménnyel, a képzésbe való bekapcsolódás feltételeinek tisztázása. Az ügyfél felkészítése az esetleges felvételi beszélgetésre, tesztírásra.

b). A munkáltatókkal való kapcsolattartás:

 • A munkáltatókról és a képzőkről információszerzés.
 • A munkáltatókkal és a képzőkkel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás: a program bemutatása, munkahely feltárás, tájékozódás a munka és a képzési lehetőségekről, együttműködési szándék tisztázása, a kapcsolattartás módjának megbeszélése, foglalkoztatásra, képzésre irányuló kérdések megbeszélése, a munkáltatók, képzők tájékoztatása a támogatási lehetőségekről, ügyfelekről tájékoztatás adása, foglalkoztatás elősegítése, munkafolyamatok betanítása.

III. Utógondozás:
A munkaasszisztens a három hónapos utógondozás során segítséget ad a foglalkoztatás és a képzés során felmerülő problémák megoldásában. az esetleges problémák feltárása és megoldása érdekében a munkavállaló önértékelést készít. A munkaadó is készít értékelőlapot, amelyben leírja az ügyfélről kialakult véleményét, tapasztalatait. A munkaasszisztens értékeli a kitöltött adatlapokat és megteszi a szükséges intézkedéseket.

Projektmenedzser:

 • Juranovits-Racker Rita 
 • Regionális Szociális Forrásközpont Kht.
  9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116.
  Tel/fax: 94-508-770
  E-mail cím: rackerrita@rszfk.hu

1. Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat

2. Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat

3. Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat

  Kérdése van? Írjon nekünk!  Nyomtatás Betűméret csökkentése Betűméret növelése