REGIONÁLIS

SZOCIÁLIS

FORRÁSKÖZPONT

KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.  Címünk
+36 (94) 508 770  Tel. /Fax
rszfk kukac rszfk pont hu  E-mail
www.rszfk.hu  Web
"Gondolok a jövőmre" - Az egyén segítése a kognitív viselkedésterápia módszerével
HEFOP-2.3.2-05/1.0-10-0045/2.0

Projektszám:

 • HEFOP-2.3.2-05/1.0-10-004562.0

A projekt végrehajtója:

 • Regionális Szociális Forrásközpont Kht., Szombathely

A projekt időtartama:

 • 2006. szeptember 01-2008. február 28.

A projekt megvalósítás helyszíni:

 • Vas megye (Körmend, Sárvár, Szentgotthárd, Celldömölk, Vasvár, Kőszeg, Szombathely)

A projekt bemutatása

Projekt célcsoportja:

 • Vas megye területén élő, alacsony iskolai végzettségű, fogyatékos, megváltozott munkaképességű, munkanélküli emberek és családtagjaik.

A projekt célja:

 • Egy olyan fejlesztő módszer alkalmazása, amelynek része: az ügyfelek érzelmi és viselkedési problémáinak feltárása, azok kezelése, irracionális gondolkodásuk korrekciója, készségeinek fejlesztése, szemléletformálásuk.
 • A célcsoport tagjai képessé váljanak a munkaerő-piacra visszatérni, munkát találni, továbbá a megszerzett munkahelyet a későbbiekben megtartani.

Várt eredmények:

 • 4 fő munkaasszisztens felkészítése a kognitív viselkedésterápiás módszerrel tartandó csoportfoglalkozás vezetésére.
 • Speciális képzés eredményeként a munkaasszisztensi tevékenység a kognitív viselkedésterápia elméleti ismereteire és gyakorlati tapasztalatára építő személyiségfejlesztő program módszerével bővül, amely alkalmassá teszi őket kognitív viselkedésterápiás módszerekkel tartandó csoportfoglalkozások vezetésére.
 • 90 fő fogyatékos, megváltozott munkaképességű ember a kognitív viselkedésterápia elméleti ismereteire és gyakorlati tapasztalatára építő személyiségfejlesztő tréningen vesz részt.
 • 90 fő egyéni karrierterve elkészül.
 • 54 fő legalább 4 hónapig folyamatos munkaviszonyban áll az elsődleges munkaerő-piacon vagy képzésbe kerül

Projekt keretében nyújtott szolgáltatások:

 • kognitív viselkedésterápia elméleti ismereteire és gyakorlati tapasztalatára építő személyi tréningek
 • munkavállalást, képzésbe való bekapcsolódást segítő tréning
 • munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása
 • pszichoszociális támogatás biztosítása
 • utókövetés

A célcsoporttal kapcsolatos tevékenységek:
A célcsoport tájékoztatása, kiválasztása és a tréningek kettő ütemben zajlanak ugyanazzal a tartalommal.

1.  Célcsoport tájékoztatása:

Cél: a program megismertetése a célcsoporttal.

2.  A célcsoport kiválasztása (2x 45 fő):

Cél: vizsgálatok (attitűd, motiváltság, képesség) alapján a projektbe bekapcsolódók
kiválasztása.

3. A célcsoport tréningje (2x 45 fő):

 • Környezettudatosságot növelő képzési modul
  Cél: az egyéni felelősség tudatosítása a környezetvédelem érdekében.
 • A kognitív viselkedésterápia elméleti ismereteire és gyakorlati tapasztalatára építő személyi tréningek
  Cél: a résztvevők irracionális gondolkodásának és viselkedésbeli problémájának
  korrigálása.
 • A munkavállalást/képzésbe való bekapcsolódást segítő tréning, egyéni karriertervre alapozva
  Cél: a kognitív viselkedésterápiás módszerrel történő segítés a gyakorlatban.

4.  A kognitív viselkedésterápia tréning hatékonyságának vizsgálata
     Cél: a kognitív viselkedésterápia tréning eredményességének mérése

 5.  Munkaasszisztensi tevékenység

 • Egyéni esetkezelés a tréningen részt vett ügyfelek számára
  Cél: a tréningen résztvevő ügyfelek számára egyéni segítségadás biztosítása
 • Munkáltatói hálózat kiépítése és fenntartása:
  Cél:
  a munkáltatók körében a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásának elfogadtatása
 • Utókövetés:
  Cél: az elhelyezett vagy képzésbe került ügyfelek tartós foglalkoztatásának, képzésének segítése.

A projektben alkalmazott - kognitív viselkedésterápia - módszer ismertetése:

Az emberi pszichével foglalkozó szakemberek sokfajta elméletet és módszert dolgoztak ki az évtizedek alatt annak érdekében, hogy mentális problémákkal küzdőknek segíteni tudjanak. A kognitív viselkedésterápia egy gyűjtőfogalom, több terápiás módszer tartozik hozzá. A terápia jelentős kiindulópontja az a felfogás, hogy az érzelmek és a viselkedés a gondolkodási folyamat eredményei, következményei. Rámutat, hogy az érzelmi problémák részben a hibás meggyőződésekből erednek, kihangsúlyozza a kognitív torzítások jelentőségét. Ezekből következően, amennyiben valakinek változik valamiről a gondolkodásmódja, úgy ez az érzelmi életében és a viselkedésében is változásokat idéz elő.
A módszert alkalmazók a kognitív, emocionális és viselkedési technikákat egyesítik annak érdekében, hogy hozzáállás- és attitűdváltást érjenek el az ügyfeleknél.
A kognitív viselkedésterápia olyan személyi készségek elsajátításában segítheti az egyént, mint: önismeret, önelfogadás, döntésképesség, negatív gondolatok legyőzése, téves gondolatok átváltoztatása, objektív gondolatok kialakítása.
Ezt a terápiás irányzatot szerte a világon ma már a legtöbb szakember jelentős és hatékony módszernek tekinti.

A projektbe való bekerülés folyamata:

 • a célcsoport tájékoztatása a projektről;
 • vizsgálatok alapján a projektbe bekapcsolódok kiválasztása,
 • a projektbe belépőkkel együttműködési megállapodás aláírása.

A projekt keretében igénybe vehető támogatások:

 • kognitív viselkedésterápia elméleti ismereteire és gyakorlati tapasztalatára építő személyi-; munkavállalást, képzésbe való bekapcsolódást segítő tréningek idejére képzési támogatás, utazási költségtérítés 100%-os mértékben biztosítása.

A projektben dolgozó szakemberek:
Projektmenedzser:

Szakmai vezető:

Pénzügyi munkatárs:

Projekt munkatársak:
Szombathelyen:

Körmenden:

 • Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat
 • Zsigovits Katalin
 • 9900 Körmend, Szabadság tér 5.
 • Tel: 94 / 594-255, Fax: 94 / 594-256
 • E-mail: kata pont zs kukac rszfk pont hu

Sárváron:

Konzorciumi partner:
Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Szombathely)
9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
94-512-792

Munkatársak:

 • Némethné Bogáth Andrea - szakmai felelős,
 • Bartos Dénesné - pénzügyi feladatokat ellátó munkatárs
 • Ujvari Andrea Edit - szociális munkás

Szociális Szolgáltató és Információs Központ (Körmend)
9900 Körmend, Thököly u. 46.
94-594-115

Munkatársak:

 • Viserálek Sándorné - szakmai felelős,
 • Horváth Károlyné - pénzügyi feladatokat ellátó munkatárs
 • Simonné Papp Ildikó - szociális munkás

Gondozási és Családsegítő Központ (Sárvár)
9600 Sárvár, Nádasdy u. 26.
95-320-148

Munkatársak:

 • Némethné Cseh Margit - szakmai felelős,
 • Martonicz Teodóra - pénzügyi feladatokat ellátó munkatárs
 • Barasics Katalin - szociális munkás

Egyéb partner:

 • Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ
 • Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
 • West Hungary Humán Szolgáltató Kht.
 • Körmend Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Anyagok: fényképek

  Kérdése van? Írjon nekünk!  Nyomtatás Betűméret csökkentése Betűméret növelése