REGIONÁLIS

SZOCIÁLIS

FORRÁSKÖZPONT

KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.  Címünk
+36 (94) 508 770  Tel. /Fax
rszfk kukac rszfk pont hu  E-mail
www.rszfk.hu  Web
Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat

EQUAL-2.2.1-2005-10-0013/1.0
E/032       ECDB: HU-19

A balesetet szenvedett embereket (agy-, gerincsérült) segítő elemi rehabilitációs szolgáltatás olasz modelljének bemutatása, és a magyarországi adaptáció szakmai dokumentációjának kidolgozása.

Bevezető
Magyarországon évente több ezer ember szenved balesetet, válik agy-, és gerincsérültté, egész életét befolyásoló maradandó károsodása lesz.
Hazánkban hiányoznak azok a „jó gyakorlatok”, amelyek az EU-s tagállamokban már léteznek az agy-, és gerincsérült emberek segítésére.
A Regionális Szociális Forrásközpont Kht. az EQUAL program keretében megismert egy Olaszországban már kipróbált gyakorlatot (olasz partner – E.NAIP) és hazai helyzetfeltárásra és szükségletfelmérésre alapozottan megvalósította a program magyarországi adaptációját.

 

Projekt címe:
A balesetet szenvedett embereket (agy-, gerincsérült) segítő elemi rehabilitációs szolgáltatás olasz modelljének bemutatása, és a magyarországi adaptáció szakmai dokumentációjának kidolgozása.


Azonosítószáma:
EQUAL-2.2.1.-2005-10-0013/1.0 
E/032       ECDB: HU-19


Megvalósítás időtartama:
2008. január 1-2008. június 30.


Megvalósítás helyszíne:
Szombathely

A projekt célcsoportja:
A projekt elsődleges célcsoportja: traumás gerincvelő-, és agysérült – aktív korú -  emberek
A projekt másodlagos célcsoportja:  a traumát szenvedett személy családja

Támogató:
• HEFOP EQUAL Irányító Hatóság


Támogatás teljes összege:
• 8.806.000.-Ft

 A projekt megvalósítói:

Főpályázó:
• Regionális Szociális Forrásközpont Kht.

Egyéb partnerek:

• Vas Megyei Markusovszky Lajos Rehabilitációs és gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság-Rehabilitációs Osztály
• Nyugat – dunántuli Regionális Munkaügyi Központ
• Szombathelyi Regionális Képző Központ
• Mesebolt Bábszinház
• Savaria Nett-Pack Kft.
• Motiváció Alapítvány
• UWYTA KHT.

A projekt célja:
• A balesetet szenvedett, fogyatékkal élővé váló embernek a munkába és a társadalomba történő beilleszkedésének az elősegítése, az életminőség javítása.
• A projekt egy olyan modell kidolgozását és kifejlesztését tűzte ki célul, amely a traumát szenvedett emberek társadalmi és a munkahelyi beilleszkedését segíti.

A projekt célkitűzése, hogy kidolgozzunk és bevezessünk egy innovatív segítő modellt, amely a munkába és a társadalomba való beilleszkedést/újra beilleszkedést szolgálja, illetve egy jobb életminőséget biztosít a szerzett fogyatékosságú emberek számára.
Egy komplex rehabilitációs modellt dolgozunk ki és valósítunk meg, amely szoros kapcsolatot tételez fel az egészségügyi rehabilitációs terv, a szociális kérdések és a munkaerő-piaci programok között. Felerősíti és támogatja a rehabilitációs folyamatot, lehetővé téve a beilleszkedést vagy ismételt visszatérést a társadalomba, a továbbélés és az életminőség javítását a fogyatékos emberek számára.

Modellünkben egy olyan szolgáltató-rehabilitációs modell kidolgozását tűztük ki célul, amely átnyúlik a társadalmi szférák merev határain, azokat körbefogva biztosít komplex rehabilitációt a balesetben egészségkárosodást szenvedett embereknek.
A modell egyes elemei (szervezetei) nagy tapasztalattal, kiforrott szervezeti és szakmai kultúrával régóta dolgoznak a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű emberekkel. Ezért a program a rehabilitációs területek sajátosságait figyelembe véve alakít ki egy olyan új hálózati rendszert, melyben nem sérül a szervezeti autonomitás, azonban összeilleszthetővé válnak a rehabilitáció egyes elemei.
Az egészségügyi, a mentális, szociális, képzési és a foglalkozási rehabilitációt végző szervezetek rugalmas hálózati együttműködése elősegíti az egyéni rehabilitáció időbeli, térbeli és módszerbeli személyre szabottságát, továbbá a rehabilitáció eredményesebbé tételét.
A hálózati együttműködés további előnye, hogy a szervezetek specifikumai az egyéni rehabilitációs folyamatban összeadódnak.

A hálózati együttműködés eredményeképpen azt várjuk, hogy a rehabilitációs folyamatban résztvevő egyének akkor jussanak a különböző rehabilitációs szolgáltatásokhoz, amikor azok a legnagyobb hozzáadott értékkel bírnak a folyamatban. Ez az egyén és a  társadalom számára időben is meggyorsítja a rehabilitációs folyamatot, a munkaerő-piaci visszailleszkedést. A hálózati együttműködés eredményeként változik, komplexebbé válik a benne dolgozó szakemberek szemlélete, az eredményesség érdekében kreatívabbá válik a rehabilitáció eszköztára.

  Kérdése van? Írjon nekünk!  Nyomtatás Betűméret csökkentése Betűméret növelése