REGIONÁLIS

SZOCIÁLIS

FORRÁSKÖZPONT

KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.  Címünk
+36 (94) 508 770  Tel. /Fax
rszfk kukac rszfk pont hu  E-mail
www.rszfk.hu  Web
Diszkriminációmentes foglalkoztatás felkészített szereplőkkel

Előzmények:

A Motiváició Alapítvány a „Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása“ című pályázati felhívásra  pályázatot nyújott be 2007. évben, amelyben a Regionális Szociális Forrásköpont Kht. konzorciumi partnerként vesz részt. 

 A projekt címe:

·           Diszkriminációmentes foglalkoztatás felkészített szereplőkkel

Támogatási összeg:

·           7.418.834 Ft

 A projekt időtartama:

·           2007. december 1-2008. október 31.

 A projekt helyszíne:

·            Vas megye (Körmend, Sárvár, Szombathely) 

 Közvetlen célcsoport:

·           Munkáltatók, kis és közép vállalatok, nagy és multinacionális vállalatok

Közvetett célcsoport:

·          Fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkanélküliek és munkavállalók

·         Civil szervezetek (társadalmi szerepvállalásának tevékenységi körében hasznosíthatja a programban való részvételt)

A projekt célja:

  •  Elsősorban a fogyatékos, vagy egészségkárosodott embereket a foglalkoztatás területén érő diszkriminációs helyzeteinek típusalkotása.
  •  A hátrányos helyzet kialakulásának megelőzése, felvilágosítással, tanácsadással, képzéssel (munkáltatóknak, munkavállalóknak).
  •  A már megvalósult esetekben segítségnyújtás a jogérvényesítésben, a problémakezelésben (munkavállalóknak).  A foglalkoztatásban résztvevő szereplők segítése a programokon kívül, szakmai anyagok biztosításával.
  •  A munkaerő-piaci szolgáltatás folyamatában egy új szolgáltatási elem beindítása, amelybe beletartozik a:

-         jogi segítségnyújtás

-         törvény érvényesülésének monitorozása

-         a törvény érvényesülésének elősegítése

-         kommunikációs anyag összeállítása

-         a fogyatékosokra jellemző diszkriminációs helyzetek és azok elkerülését segítő DVD összeállítása

-         Szervezetfejlesztés

-         Program, intézmény akkreditáció

-         Civil szervezetek ismeretbővítése

-         Összefoglaló zárótanulmány

 

 A Regionális Szociális Forrásközpont Kht. által vállalt feladatok a projektben:

 I. Jogi segítségnyújtás

A tevékenység többirányú. Egyik fontos eleme az ismeretek átadása, a jogi szabályozások megismertetése, annak betartását biztosító feltételekről tájékoztatásnyújtás. A tevékenység egyik fontos célja a munkáltató részéről a jogsértés bekövetkezésének elkerülése, azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek a jogkövető magatartást teszik lehetővé.

A másik célja a jogi segítségnyújtásnak, hogy a munkavállalókat olyan  ismeretekkel lássa el, amelyek segítik a tudatosságot, megismerhessék jogaikat és kötelességeiket, felismerjék a diszkriminációs helyzeteket.

A szolgáltatást külső jogász szakember végzi a projekt megvalósítása során 80 órában.

 II. A törvény érvényesülésének monitorozása

A Regionális Szociális Forrásközpont Kht. munkaerő-piaci szolgálatánál dolgozó munkaasszisztensek (3 fő) minimum három hónapig végzik az Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat ügyfelei körében.

 III. A törvény érvényesülésének elősegítése (munkáltatóknak)

-         Információk átadása

-         Tanácsadás

-         Attitűdformálás

 

Az információátadás work-shopok keretében történik.

A work shopok témái

  •  I. alkalom – cím: jogi háttér

      - ebktv egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségről szóló törvény tartalmi, fogalmi       ismertetése (pl.: egyenlőbánásmód fogalma, egyenlő méltóságú személy, egyenlő bánásmód megsértésének fajtái, mi a védett tulajdonság, jogérvényesítés, stb.)

-         foglalkoztatással és az ebktv-el összefüggő egyéb jogi szabályozások 

(pl.: alkotmány, munkatörvénykönyv, OTÉK, “esélyegyenlőségi törvény”, stb.)

  •  II. alkalom – cím: foglalkoztatási feltételek

           - Esélyegyenlőségi terv és azzal kapcsolatos ismeretek (munkatörvénykönyv alapján a rehabilitációs akkreditáció, stb.)

           - a foglalkoztatás minimálfeltételei, akadálymentesség fogalma, fajtái, megvalósításának feltételei (építési törvény, OTÉK, munkavédelem, munkatörvénkönyv, stb.)

  •  III. alkalom – cím: diszkriminációs helyzetek és azok elkerülése

          (Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a diszkriminációt a foglalkoztatás során?)

2008. április 21-25. között megrendezésre került a munkáltatók részére szervezett 3 alkalomból álló workshop sorozat, amelyen vas megyei munkáltatók vettek részt. Az előzetesen meghívót több mint 30 munkáltatóból azonban csak 10 cég képviseltette magát.

A találkozón lehetőség nyílt egyéni esetek megtárgyalására és jogi segítségnyújtásra is.

A visszajelzések nagyon pozitívak voltak a munkáltatók részéről a munkaassziszensek felé.

§         Törvény érvényesülésének elősegítése- Tanácsadás (munkáltatók)

A program megvalósítói, a munkaasszisztensek az ügyfelek mellett a munkáltatói oldalt is vizsgálva tevékenykednek. 2008. június 30-ig 26 munkáltatóval kerültek kapcsolatba.

A diszkriminációs helyzetek ellensúlyozása érdekében a munkaasszsiztensek 3 fő témakörben keresték fel a munkáltatókat:

  • vélt, vagy megtörtént diszkriminációs helyzet átbeszélése, tisztázása, megoldása, illetve a jövőbeli elkerülés érdekében egyeztetés
  • munkáltatói fórumra való meghívás
  • akkreditációs eljárásról, megváltozott munkaképességű személyek alkalmazását támogató pénzeszközök igénybevételéről, az Egyenlő Bánásmód Hatóság működéséről való tájékoztatás

§         Kommunikációs anyagok, tájékoztató füzet adatszolgáltatás

§         Kommunikációs anyagok, DVD előkészítés

§         Civil szervezetek ismeretbővítése

§         Összefoglaló zárótanulmány

§         Belső értékelés

 

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK:

§         Diszkriminációs helyzeteket feltárása és segítségnyújtás ezek megoldásában, valamint segítség adása az egyes diszkriminációs helyzetek megelőzésében mind a megváltozott munkaképességű/fogyatékos ügyfelek, mind pedig az őket foglalkoztató munkáltatók esetében.

 

  Kérdése van? Írjon nekünk!  Nyomtatás Betűméret csökkentése Betűméret növelése