REGIONÁLIS

SZOCIÁLIS

FORRÁSKÖZPONT

KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.  Címünk
+36 (94) 508 770  Tel. /Fax
rszfk@rszfk.hu  E-mail
www.rszfk.hu  Web
„Szervezeti és Munkaerő-piaci Szolgáltatás fejlesztés a Forrásközpontnál”
TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0054

Projektadatok:

Cím: „Szervezeti és Munkaerő-piaci Szolgáltatás fejlesztés a Forrásközpontnál”
Azonosító: TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0054
Időszak: 2013. március 01. – 2013. december 31. (10 hónap)
Projekt összköltség: 7.999.800,- Ft
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet.

Szakmai vezető: Pántya Erika
Projektmenedzser: Daróczy - Hajas Klaudia
Pénzügyi vezető: Horváth Tímea
Munkáltatói kapcsolattartó: Némethné Orliczki Judit

Cél:

A Társadalmi Megújulás Operatív Program szerint a civil szervezetek szerepvállalása az államilag finanszírozott szolgáltatások biztosításában hozzájárulhat a szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javításához, a szolgáltatások iránti növekvő és differenciálódó igények kielégítéséhez, különösen olyan térségek és társadalmi csoportok esetében, ahol az állami szervezetek és intézményeik nem tudnak megfelelő szolgáltatást biztosítani. A civil szervezetek szolgáltatói szerepének erősítése, a forrásokhoz való hozzáférésük növelése, a fejlesztésekben való részvételük javítása érdekében támogatják szakmai és szervezeti kapacitásaik fejlesztését.
A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése különösen a hátrányos helyzetű térségekben. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti kultúra fejlesztésével az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs képességének megerősödését szolgálja. A fejlesztés eredményeképpen a civil szervezeteknek nagyobb esélye lesz a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által működtetett munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerébe való bekapcsolódásra és/vagy az innovatív foglalkoztatási kezdeményezések kidolgozására, megvalósítására. A munkaerő piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer alkalmazására történő felkészüléssel biztosítható, hogy az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők.

Részcélok:

 • a kidolgozott sztenderdeknek megfelelően fejlődjenek a munkaerő-piaciszolgáltatók munkatársainak készségei;
 • fejlődjön a munkaerő-piaci szolgáltatók szervezeti kultúrája, átlátható, transzparens protokollok alapján biztosítsák szolgáltatásuk minőségét, hatékonyságát, és az ügyfelek útját a szervezetüknél;
 • az egyes munkaerő-piaci szolgáltatóknál a TÁMOP 2.6.1-es kiemelt projekt keretében kidolgozott sztenderdeknek megfelelőn kerüljenek kialakításra a szolgáltatások.

Szakmai program:

 • Szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése.
 • Szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása a szervezeti hatékonyság növelése érdekében.
 • Más civil szervezetekkel való együttműködés, partnerség.
 • Munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányításai rendszer bevezetése.
 • A versenyszférával való együttműködés erősítése.
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele.
 • Munkatársak készségfejlesztése, képzése.
 • Projektmenedzsment.
 • Tájékoztatás, nyilvánosság.

A projekt várható eredményei:

 • 1 db kidolgozott szervezetfejlesztési terv;
 • 6 fő munkatárs részvétele készségfejlesztési képzésen;
 • 1db munkaerő-piaci szolgáltatásra irányuló minőségirányítási rendszer kidolgozása.
  Kérdése van? Írjon nekünk!  Nyomtatás Betűméret csökkentése Betűméret növelése