REGIONÁLIS

SZOCIÁLIS

FORRÁSKÖZPONT

KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.   Címünk
+36 (94) 508 770   Tel. /Fax
rszfk kukac rszfk pont hu   E-mail
www.rszfk.hu   Web
TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Támogató:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

Támogatás teljes összege:
51.422.641 Ft

A megvalósítás helyszíne:
Vas megye

A megvalósítás időtartama:
2010. június 1 – 2012. január 31.

PROJEKT BEMUTATÁSA


A projekt hosszú távú célja:

 • Alacsony iskolai végzettségű fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci re-integrációjának segítése és foglalkoztatási szintjének növelése.
 • Társadalmi felelősségvállalás növelése – új magatartásforma, közgondolkodás formálása, befogadó szemlélet kialakítása, amely diszkriminációmentességet, toleranciát, esélyegyenlőséget mutat.
A projekt közvetlen célja:
 • Az EQUAL és HEFOP projektben kidolgozott és kipróbált „Befogadói Munkahelyi Modell” adaptálása és elterjesztése
 • A munkaadók motiválása, partnerségi modell kidolgozása és befogadói munkahelyek számának növelése a munkaasszisztensek és külső szolgáltató közreműködésével
 • Vas megyében élő, alacsony iskolai végzettségű fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának növelése, a munkaasszisztensek személyre szabott segítségnyújtásával.
A projekt közvetlen célcsoportja:
 • 14 fő alacsony iskolai végzettségű, fogyatékos, megváltozott munkaképességű ember
 • munkáltatók, munkahelyi vezetők és munkatársak
A projekt közvetett célcsoportja:
 • az Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat kapcsolatban álló munkáltatók
A projekt fő tevékenységei:
1. Célcsoport számára nyújtott szolgáltatások
 • Célcsoport tájékoztatása
 • A célcsoport szűrése és kiválasztása
 • Az ügyfél állapotának, képességeinek, szükségleteinek felmérése
 • A munkába álláshoz szükséges képességek fejlesztése - A kognitív viselkedésterápia elméleti ismereteire és gyakorlati tapasztalatára építő, készségfejlesztő személyi tréning
 • Foglalkoztatás - A munkavállalók részére átalakított munkakörben, munkakörnyezetben való 12 hónapos foglalkoztatás
 • Munkakipróbálás – munkafolyamatok betanítása:
 • Utókövetés
2. Munkáltatók számára nyújtott szolgáltatások - Megfelelő munkahely megtalálása és kialakítása
 • Potenciális munkáltató motiválása - Partnerség-építő tréning tartása, új együttműködéseket támogató workshop tartása
 • Munkáltatói igények felmérése
 • Munkakörillesztés
 • A munkahelyi vezetők és a munkatársak felkészítése, a fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállaló fogadására, foglalkoztatására
3. Projektmenedzsmenti tevékenység:
 • Projektmenedzsment működtetése
 • Disszemináció és a nyilvánosság biztosítását szolgáló tevékenységek
 • Disszemináció és a nyilvánosság biztosítását szolgáló tevékenységek – Konzorciumi partnerség önértékelése, értékelési dokumentum elkészítése
Várt eredmények:
 • 1 db „Befogadói Munkahelyi Modell” adaptálása és elterjesztése
 • 3 db Befogadói Munkahely kialakítása
 • 1 db Partnerségi Modell kidolgozása és működtetése
 • 12 fő fogyatékos, megváltozott munkaképességű ember részére munkakör és munkakörnyezet átalakítása
 • 12 fő fogyatékos, megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatása, a részükre átalakított munkakörben és munkakörnyezetben

A projekt Konzorciumi Partnerség keretében valósul meg.


 KONZORCIUMI PARTNERSÉG TAGJAI


Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116.
Tel: 94-508-770
www.rszfk.hu

Szakmai vezető:
Pántya Erika
Tel.: 94/508-770
e-mail: erika.pantya@rszfk.hu

Pénzügyi vezető:
Horváth Timea
Tel.: 94/508-771
e-mail: timea.horvath@rszfk.hu

Projektmenedzser:
Zsigovits Katalin
9900 Körmend, Szabadság tér 5.
Tel.: 94/594-255; 30/347-64-93
e-mail: kata.zs@rszfk.hu

Munkaasszisztensek:
Valiczkó Éva
Szombathely, 11-es Huszár út 116.
Tel.: 94/509-695
e-mail: eva.valiczko@rszfk.hu

Némethné Orliczki Judit
9900 Körmend, Szabadság tér 5.
Tel.: 94/509-695; 94/594-255
e-mail: nemethne@rszfk.hu

Lakner Tamásné
9600 Sárvár, Gárdonyi u. 3.
Tel.: 95/320-075
e-mail: szilvia.lakner@rszfk.hu

PR munkatárs:
Raffai Judit
Tel.: 94/508-772
e-mail: judit.raffai@rszfk.hu

Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7.
Tel.:
www.kormend.hu

Konzorciumi kapcsolattartó:

Dománé Tóth Erika
Tel.: 94/592-911
e-mail: domane@kormend.hu

Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága
9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.
Tel: 94/500 -720
www.savariamuseum.hu

Konzorciumi kapcsolattartó:
H. Vörös Márta
Tel.: 20/544-77-17
e-mail: h.voros.marti@savariamuseum.hu

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A.
Tel.: 94/548-034
http://onp.nemzetipark.gov.hu

Konzorciumi kapcsolattartó:
Márkus Rita
Tel.: 30/760-20-82
e-mail: markus@onp.kvvm.hu

Kapcsolódó filmünk itt tekinthető meg:
1. rész
2. rész

  Ajánlattételi Felhívás Auditor-Könyvvizsgáló.doc
  Ajánlattételi Felhívás kiválasztás.doc
  Ajánlattételi Felhívás PR munka.doc
  Ajánlattételi Felhívás Szupervízió.doc
  Ajánlattételi Felhívás Videófilm.doc
  Ajánlattételi Felhívás Weblabon projekt ismertetés.doc
  Ajánlattételi Felhívás záró-konferencia szervezésére és lebonyolítására.doc
  Tájékoztató füzet.pdf